องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง BOQ.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 13 BOQ [ 11 พ.ย. 2563 ]33
2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในบริเวณสำนักงาน อบต. [ 5 มิ.ย. 2563 ]58
3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ [ 29 พ.ค. 2563 ]63
4 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 11 BOQ [ 3 เม.ย. 2563 ]79
5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 11 BOQ [ 3 เม.ย. 2563 ]69
6 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 14 BOQ [ 3 เม.ย. 2563 ]66
7 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 16 BOQ [ 3 เม.ย. 2563 ]68
8 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 16 BOQ [ 3 เม.ย. 2563 ]63
9 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 18 BOQ [ 3 เม.ย. 2563 ]63
10 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 16 BOQ [ 3 เม.ย. 2563 ]76
 
หน้า 1|2