องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]11
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]112
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 [ 12 ส.ค. 2562 ]56
4 แจ้งเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับประชาชน(บุคคล),บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562) ในองค์การบ [ 30 เม.ย. 2562 ]118
5 แจ้งเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562) [ 29 เม.ย. 2562 ]94
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 7 มี.ค. 2562 ]74
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 7 มี.ค. 2562 ]77
8 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 30 ม.ค. 2562 ]120
9 แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี [ 30 ม.ค. 2562 ]92
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]119
 
หน้า 1|2|3