องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
 


สร้างวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยทุกวันอังคาร