องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
 


การอบรมพัฒนาบุคลากร อบต.บ้านพระ ให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อมูลข่าวสารและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง