องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
 


เดือนตุลาคม 2562...เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2563......องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ดำเนินการเบี้ยยังชีพ...ผู้สูงอายุ คนพิการ เบิกจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ของเดือนตุลาคม 2562..เช่นเดิม...