องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]52
2 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1-2) [ 30 เม.ย. 2563 ]52
3 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]54
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564) ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]53
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564) ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 มี.ค. 2563 ]73
6 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคูณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 27 ม.ค. 2563 ]57
7 ประกาศ นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่ยวงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ [ 27 ม.ค. 2563 ]55
8 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป/ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง) [ 27 ธ.ค. 2562 ]50
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564) ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]53
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2562 ]129
 
หน้า 1|2