องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ต.ค. 2561 ]122
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (ข้อบัญญัติ) [ 2 ต.ค. 2560 ]112
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ต.ค. 2560 ]118
4 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ข้อบัญญัติ) [ 2 ต.ค. 2560 ]125
5 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (ข้อบัญญัติ) [ 2 ต.ค. 2560 ]114
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ต.ค. 2560 ]120
7 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 2 ต.ค. 2560 ]173
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 2 ต.ค. 2560 ]119
9 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (ข้อบัญญัติ) [ 2 ต.ค. 2560 ]115
10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 2 ต.ค. 2560 ]107
 
หน้า 1|2|3|4|5