องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]43
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]39
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 15 ก.ค. 2562 ]49
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]128
5 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 30 ม.ค. 2562 ]220
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 23 ก.ค. 2561 ]187
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 15 ก.พ. 2561 ]178
8 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 13 ธ.ค. 2559 ]251