องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 218 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) [ 27 มี.ค. 2567 ]37
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 เส้นหนองจอก ซอย 4 [ 4 มี.ค. 2567 ]23
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ เส้นซอยโปร่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2567 ]34
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ เส้นบ้าน ร.ต.จำลอง บริสุทธิ์ ตำบลบ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2567 ]18
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ เส้นหนองจอก ซอย ๔ (ต่อเส้นเดิม) ตำบลบ้านพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2567 ]13
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 เส้นซอยโปร่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2567 ]23
7 ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บริเวณบ้านนายนามวงษ์ แก้วอนันต์ [ 27 พ.ย. 2566 ]27
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บริเวณบ้านนายนามวงษ์ แก้วอนันต์ [ 9 พ.ย. 2566 ]22
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างระบบปาหมู่บ้าน หมู่ 11 [ 9 พ.ย. 2566 ]23
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]13
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 เส้นสวนเงาะ ซอย 1-6 [ 16 ส.ค. 2566 ]35
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ [ 16 ส.ค. 2566 ]37
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 เส้นบ้านนายสมบูรณ์ นามพล [ 24 ก.ค. 2566 ]41
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บริเวณบ้านนางอำไพ เหรียญทอง [ 21 เม.ย. 2566 ]51
15 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี หมู่ที่ ๗ [ 7 เม.ย. 2566 ]53
16 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ [ 7 เม.ย. 2566 ]48
17 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี หมู่ที่ ๗ [ 7 เม.ย. 2566 ]45
18 ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๕ [ 7 เม.ย. 2566 ]52
19 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ จุดบ้านนายสวัสดิ์ [ 3 เม.ย. 2566 ]47
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บริเวณบ้านนางอำไพ เหรียญทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) [ 22 มี.ค. 2566 ]60
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11