องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
  โครงการอบรมล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้ชุมชน เสร...[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอ...[วันที่ 2024-04-17][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ลดความรุนแรงต่อส...[วันที่ 2024-04-04][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรแ...[วันที่ 2024-03-29][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการค่ายผู้นำเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ เสริมสร้างศั...[วันที่ 2024-03-26][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี...[วันที่ 2024-03-25][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ครั้งท...[วันที่ 2024-03-20][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการจัดและร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและมหกรรมออ...[วันที่ 2024-03-19][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลต้านยาเสพติด ประจำ...[วันที่ 2024-03-07][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด ประจำปี ...[วันที่ 2024-03-04][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด[วันที่ 2024-03-01][ผู้อ่าน 50]
 
  กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าปี2567[วันที่ 2024-02-23][ผู้อ่าน 37]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12