องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 259 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์ทุกวันในเดือนกรกฎาคมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ72พรรษา [ 2 ก.ค. 2567 ]5
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ.2567 [ 12 มิ.ย. 2567 ]14
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง ผลสํารวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตําบลบ้านพระ [ 27 พ.ค. 2567 ]15
4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ของตำบลบ้านพระ [ 27 พ.ค. 2567 ]14
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกําหนดพื้นที่ให้บริการ และกําหนดการออกให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพระ [ 27 พ.ค. 2567 ]11
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงายประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 30 เม.ย. 2567 ]34
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 30 เม.ย. 2567 ]23
8 ประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ... [ 29 เม.ย. 2567 ]9
9 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย [ 26 มี.ค. 2567 ]6
10 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 26 มี.ค. 2567 ]12
11 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 26 มี.ค. 2567 ]7
12 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เพื่อควบคุม และกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน [ 26 มี.ค. 2567 ]8
13 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 13 มี.ค. 2567 ]47
14 แจ้งเตือน วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 เฝ้าระวังพายุฤดูร้อน และลมกระโชกแรง [ 23 ก.พ. 2567 ]17
15 รณรงค์งดการเผาทุกชนิด โดยเฉพาะการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ [ 29 ม.ค. 2567 ]32
16 กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน " วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ประจำปี พ.ศ.2567 [ 21 ม.ค. 2567 ]25
17 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2566, ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]21
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... [ 21 ธ.ค. 2566 ]60
19 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 [ 20 ธ.ค. 2566 ]33
20 แนวทางการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี [ 1 ธ.ค. 2566 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13