องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]47
2 บันทึกข้ออนุมัติประกาศประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]64
3 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]37
4 เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 20 ก.พ. 2567 ]15
5 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนพาณิชย์ อบต.บ้านพระ [ 19 ก.พ. 2567 ]12
6 ถาม-คำตอบเกี่ยวกับงานจดทะเบียนพาณิชย์ [ 19 ก.พ. 2567 ]16
7 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ [ 19 ก.พ. 2567 ]9
8 ประกาศอบต.บ้านพระ เรื่อง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บ ขนและกำจัดมูล ฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]24
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย พ.ศ.2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]51
10 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3.) ประจำปี 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]63
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]59
12 เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]151
13 บันทึกและประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]212
14 บันทึกข้อความ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]87
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]57
16 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]53
17 บันทึก เรื่องการขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 [ 1 ก.ย. 2566 ]89
18 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 (เพิ่มเติม) [ 26 มิ.ย. 2566 ]75
19 บันทึก เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 (เพิ่มเติม) [ 26 มิ.ย. 2566 ]80
20 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 (เพิ่มเติม) [ 26 มิ.ย. 2566 ]67
 
หน้า 1|2|3|4|5