องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง BOQ.
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เส้นเลียบคลองหนองยาว [ 8 ส.ค. 2565 ]30
2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 19 เส้นวัดหนองบัว [ 1 มิ.ย. 2565 ]32
3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นบ้านใหม่ ซอย 3 [ 10 พ.ค. 2565 ]29
4 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 เส้นบ้านยางซอย 5 [ 9 พ.ค. 2565 ]30
5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เส้นเกาะยายสาว ซอย 10 [ 20 เม.ย. 2565 ]28
6 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 เส้นบ้านนางสำเนียง [ 20 เม.ย. 2565 ]34
7 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บริเวณบ้านนายสมชาย [ 4 เม.ย. 2565 ]29
8 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เส้นเกาะยายสาว ซอย 6 [ 30 มี.ค. 2565 ]34
9 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 เส้นดงกระจาย ซอย 7 [ 30 มี.ค. 2565 ]31
10 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 เส้นศาลาอเนกประสงค์ [ 16 มี.ค. 2565 ]29
11 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 9 เส้นดงแหลมโขด ซอย 8 - 9 [ 16 มี.ค. 2565 ]25
12 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงศาลา หมู่ที่ 1 [ 10 มี.ค. 2565 ]32
13 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บริเวณที่ดิน น.ส. มนัสนันท์ [ 1 มี.ค. 2565 ]31
14 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บริเวณที่ดิน น.ส. สำราญ [ 1 มี.ค. 2565 ]34
15 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 17 บริเวณบ้านนางชูศรี [ 1 มี.ค. 2565 ]31
16 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 17 บริเวณที่ดินนายบุญมา [ 1 มี.ค. 2565 ]33
17 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 17 บริเวณบ้านนายสมบัติ [ 1 มี.ค. 2565 ]31
18 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 13 [ 28 ก.พ. 2565 ]195
19 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 4 แก้วนิมิตรซอย 3 [ 20 ธ.ค. 2564 ]29
20 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 8 เส้นทางเข้าวัดหนองจอก [ 20 พ.ย. 2564 ]37
 
หน้า 1|2|3|4