องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ 037-471345 , 037-482520 / โทรสาร 037-482519

E- mail : admin@tambonbanpra.go.th

Web Site : www.tambonbanpra.go.th

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ