องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 
   
  นายศิวาภณ  ศรีกสิกิจ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
  เบอร์   083-583-2777
 
  E-mail : banphra01@hotmail.com  
นายสรศักดิ์  ศรีตระกูล
นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
เบอร์ 089-939-3802
เบอร์ 081-982-2447
E-mail : banphra01@hotmail.com E-mail : banphra01@hotmail.com
 
 นายกิตพล  ศรีกสิกิจ
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
     เบอร์ 097-190-3508
      Email : banphra@hotmail.com