องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
กองช่าง

 
 นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 
- ว่าง -
นายธีระยุธ  เดชะ
สิบเอกยอดชาย  เนติ
วิศวกรโยธา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
   
 
- ว่าง -
นายกฤษฎา  แพงศรี
นายตรีทเศศ  เนติ
 นายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
 
 
 
นายสนธยา  ปัญจมูล  นางสาวกรรณิการ์  บุญตา นายกำพล  อินทร์สุข
 ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายชัยภัทร  คนหลัก นางสาวพนอจิตต์  วัลลานนท์

 คนงาน   คนงาน