องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
นางอ้อย ปั้นบัว
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ