องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2567 ]15
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]39
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการ อบต.บ้านพระ ประจำปีงบประมาณ2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]22
4 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.บ้านพระ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]17
5 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2566 ]65
6 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ 2566 ต.ค. 2565 - มี.ค.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2566 ]64
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 - กันยายน พ.ศ. 2565) [ 3 ม.ค. 2566 ]70
8 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.บ้านพระ พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]17
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]55
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]156
11 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.บ้านพระ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]18
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]270
13 ขอแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 [ 16 ต.ค. 2563 ]243
14 ขอแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 [ 22 ก.ย. 2563 ]241
15 ขอแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 [ 31 ส.ค. 2563 ]235
16 ขอแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 [ 21 ก.ค. 2563 ]241
17 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]331
18 ขอแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 [ 12 มิ.ย. 2563 ]239
19 ขอแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 22 เม.ย. 2563 ]244
20 ขอแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 31 มี.ค. 2563 ]241
 
หน้า 1|2