องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 3 ต.ค. 2566 ]22
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY)) [ 15 ก.พ. 2565 ]143
3 แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระประจำปีงบประมาณ2564-2566 [ 18 ต.ค. 2564 ]135
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]290
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 1 เม.ย. 2564 ]311
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 1 เม.ย. 2564 ]239
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2564 ]237
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ [ 23 มี.ค. 2564 ]279
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ พ.ศ.2552 [ 23 มี.ค. 2564 ]297
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ [ 23 มี.ค. 2564 ]273
11 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร [ 23 มี.ค. 2564 ]247
12 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 23 มี.ค. 2564 ]292
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 มี.ค. 2564 ]241
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา [ 16 ต.ค. 2563 ]262
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 9 ต.ค. 2563 ]221
16 แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 9 ต.ค. 2563 ]222
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]207
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 8 เม.ย. 2563 ]322
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 8 เม.ย. 2563 ]304
20 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]308
 
หน้า 1|2