องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 1 ธ.ค. 2566 ]19
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 7 มี.ค. 2562 ]422
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]372
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2561 ]378