องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขอต่อใบอนุญาตขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 7 มี.ค. 2567 ]12
2 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนและเคลื่อนย้ายอาคารหน่วยงานที่ให้บริการ [ 22 ก.พ. 2567 ]21
3 คู่มือการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 ก.พ. 2567 ]17
4 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ตั้งวิน และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ [ 21 ธ.ค. 2566 ]23
5 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ต.ค. 2561 ]399
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 2 ต.ค. 2560 ]219
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (ข้อบัญญัติ) [ 2 ต.ค. 2560 ]386
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ต.ค. 2560 ]392
9 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 2 ต.ค. 2560 ]223
10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ข้อบัญญัติ) [ 2 ต.ค. 2560 ]448
11 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (ข้อบัญญัติ) [ 2 ต.ค. 2560 ]429
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ต.ค. 2560 ]392
13 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 2 ต.ค. 2560 ]443
14 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 2 ต.ค. 2560 ]432
15 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (ข้อบัญญัติ) [ 2 ต.ค. 2560 ]380
16 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 2 ต.ค. 2560 ]454
17 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 2 ต.ค. 2560 ]340
18 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 ต.ค. 2560 ]317
19 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 2 ต.ค. 2560 ]387
20 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 2 ต.ค. 2560 ]372
 
หน้า 1|2|3