องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 4 มี.ค. 2562 ]439
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 29 ม.ค. 2562 ]455
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 23 ม.ค. 2561 ]377
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 7 ต.ค. 2559 ]503
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ [ 3 มี.ค. 2557 ]595