องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ 11 มี.ค. 2567 ]24
2 คู่มือการดำเนินง่นตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 3 ต.ค. 2565 ]81
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 3 ต.ค. 2565 ]56
4 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท. [ 9 มิ.ย. 2565 ]127
5 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 9 มิ.ย. 2565 ]116
6 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 9 มิ.ย. 2565 ]114
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 9 พ.ค. 2565 ]69
8 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ [ 20 เม.ย. 2564 ]230
9 แผ่นพับคู่มือการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 มี.ค. 2564 ]245
10 แผ่นพับคู่มือการรับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อขอรับเบี้ยความพิการ [ 1 มี.ค. 2564 ]233