องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ เชิงคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]28
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ที่ 67 /2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]58
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]81
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ที่ 27 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]67
5 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม do’s & Don’ts ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ [ 12 ม.ค. 2566 ]101
6 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมมอบนโยบาย "นโยบายไม่รับของขวัญ" No Gift Policy และปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมที่ดีร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ ด้วยการปฏิบัติตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]60