องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]12
2 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]18
3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]44
4 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับหน่วยงานภาครัฐ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 ข้อ9 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ต.ค. 2565 ]43
5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 ก.พ. 2565 ]40
6 รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับหน่วยงานภาครัฐ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 ข้อ9 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.พ. 2565 ]42
7 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]42