องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]41
2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]63
3 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 15 ม.ค. 2565 ]156
4 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ให้มีความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 [ 24 ส.ค. 2563 ]228