องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2567 ]32
2 ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2567 ]27
3 ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2567 ]31
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]33
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]27
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]29
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]59
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]57
9 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]59
10 ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]57
11 ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]54
12 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]64