องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดเวลาภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]4
2 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ [ 6 ม.ค. 2564 ]3
3 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีป้ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]4
4 ประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 บังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยเริ่มมีผลจัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป [ 11 ธ.ค. 2562 ]91
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปี 2561 [ 15 ธ.ค. 2560 ]182
6 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปี 2561 [ 15 ธ.ค. 2560 ]170
7 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติต่างๆ ประจำปี 2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]212
8 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติต่าง ๆ ประจำปี 2559 [ 6 ม.ค. 2559 ]262